+45 72 16 58 66 / 72 16 51 56 // mph8@furesoe.dk

Bestyrelsen

Ungdomsskolens bestyrelse består af: 

Repræsentanter for Byrådet: 

Muhammed Bektas 

Neel Ingstrup 

  

Repræsentant for Kultur, Fritid og Idrætsudvalget: 

Anne-Mette Munch Olsen 

 

Arbejdsgiverside: 

Anders Lohse 

Gregers Bisgaard (suppleant) 

 

Arbejdstagerside: 

Annette Andersen – formand 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Julie Charleson

Rikke Yndgaard (suppleant) 

Steen Johannesson – næstformand 

Lone Jørgsholm (suppleant) 

 

Repræsentant fra skolebestyrelserne: 

 

 

Elevrepræsentant: 

Thomas Preston

Nikolai Bülow Sommer

 

Repræsentant for Center for dagtilbud, skole og forebyggelse: 

Per Christensen