Det pædagogiske arbejde i Ungehuset

  • Målet for vores pædagogiske arbejde i Ungehuset er i samarbejde med de unge selv, at skabe et socialt miljø hvor alle har følelsen af at høre til og være en del af et socialt fællesskab på egne præmisser. Dette opnås ved at skabe et åbent miljø der behandler de unge, som dem de er og ikke sådan som de hver dag føler andre vil have dem til at være.
  • I Ungehuset forsøger vi igennem tryghed og respekt at skabe sociale bånd mellem medarbejdere og unge, samt unge imellem.
  • Vi tager udgangspunktet; i øjenhøjde alvorligt. Det er vigtig både for at skabe en forståelse for den unges personlige liv og for det sociale forhold mellem ung og medarbejder, men også for den unges tilgang til Ungehusets pædagogiske arbejde.
  • I Ungehuset giver vi de unge positive historier at fortælle om dem selv og deres liv. Unge der før deres møde med Ungehuset, har haft mange negative historier at kunne fortælle om sig selv. Det vigtige er her ikke de historier der fortælles til andre, men de historier de fortæller om sig selv, til sig selv. Med positive oplevelser og historier på et personligt og fagligt CV, kan Ungehusets pædagogiske arbejde, være med til at give de unge en ny opfattelse af hvem de er og hvor de vil hen.
  • Den gruppe af unge der bruger Ungehuset, har ikke tradition for at have egne værelser hvor de tager venner med hjem, hvilket betyder at de i store træk opholder sig i det offentlige rum. Ungehuset giver de unge en ramme hvor de kan dyrke de sociale fællesskaber, med den nødvendige støtte og vejledning fra Ungehusets medarbejdere.
  • At støtte op omkring den unge ved at tilbyde forskellige aktiviteter, lektiehjælp og fritidsarbejde/ungarbejde i og udenfor Ungehuset