Medlemmer i Bestyrelsen:

 

Repræsentanter for Byrådet:
- Sabine Dedlow - næstformand
- Muhammed Bektas

Arbejdsgiverside:
- Anders Lohse

Arbejdstagerside:
- Annette Andersen

Medarbejderrepræsentanter:
- Hans Jørgsholm
- Steen Johannesson - formand

Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget:
- Bent Röder

Repræsentant for Furesø Idrætsråd:
-

Repræsentant for skolebestyrelserne:
- Peter Raasø

Elevrepræsentant:
-

Repræsentant for Center for dagtilbud og skole:
- Per Udesen