19-02-2013 Unge Penge

Mangler du penge til et projekt - f.eks. fest, koncert eller lignende?


12-12-2017 Babysitter

Har du brug for en barnepige?

Læs mere her om Ungdomsskolens barnepigeuddannelse


12-12-2017 Knallertkøreskolen

Færdselsrelateret Førstehjælp og Knallertkøreskole


NYHEDER

12.12.17 14:44

Knallertkøreskolen

 


Færdselsrelateret Førstehjælp og Knallertkøreskole

KNALLERTKØREKORT - SÅDAN

Er du 15 år og ønsker at køre på lille knallert, skal du have et kørekort.

Du kan tidligst starte på køreundervisningen når du er 14 år og 6 måneder.

Du skal deltage i et færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer.

Kursusbeviset er gyldigt i et år og koster 100 kr.

Først når du har deltaget på førstehjælpskurset, kan du starte på selve køreundervisningen og den teoretiske undervisning

Undervisningen afvikles over 24 timer inkl. afholdelse af praktisk køreprøve.

Knallertkørekortet koster 470 kr.

Beløbet skal du indbetale inden du kan starte på undervisningen

Du skal møde op på de planlagte undervisningsdage, ellers kan du ikke blive indstillet til køreprøven.

Du skal op til en teoretisk prøve og når denne er bestået, skal du op til en praktisk køreprøve. Hvis du ikke består, skal du op til ny prøve. Det koster 200 kr. at gå til en nye prøve.

Du skal medbringe 1 stk. pasfoto.

Kørekortet bliver sendt direkte til dig fra Borgerservice.

Tilmeld dig her