UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

UU-Sjælsø

Vilhelm la Cours Vej 9

3460 Birkerød

72638 4450

 

UU-Sjælsø - vejledere i Furesø Kommune:

 

Bente Olsson - 7268 4460

bente@(if you can see this please update your browser)uu-sjaelsoe.dk

Vejleder på: Lyngholmskolen og Søndersøskolen


Christine Holm - 7268 4467

christine@(if you can see this please update your browser)uu-sjaelsoe.dk

Vejlder på: Lynghomskolen (tale/læseklasser) - Stavnsholtskolen (special)

Furesø ADHD-autismecenter - MIR 4

STU-vejledning (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)


Finn Spånbæk - 7268 4463

finn@(if you can see this please update your browser)sjaelsoe.dk

Vejleder på: Marie Kruses Skole og Stavnsholtskolen

EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) i Furesø Kommune


Gitte Rud-Johansen - 7268 4464

gitte@(if you can see this please update your browser)uu-sjaelsoe.dk

Vejleder på: Egeskolen - Lille Værløse Skole - Syvstjerneskolen


 

 


 

Louise Ekmann Gommensen - 7268 4469

louise@(if you can see this please update your browser)uu-sjaelsoe.dk

Vejleder på: Solvangskolen - Hareskov Skole (inkl. tale/læseklasser)


Per Wolf Lorenzen - 7268 4465

perwolf@uu-sjaelsoe.dk

Egeskolen (specialklasser) - Syvstjerneskolen (specialklasser) -

STU-vejledning (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)