Ungehuset

Ungehuset er et gratis tilbud til unge i Furesø Kommune i alderen 13-20 år.

Ungehuset har åbent dagligt fra kl. 15-21. De unges forældre giver samtykke til, at deres barn kan komme i Ungehuset. På denne vis sikres et samarbejde med forældrene.

I Ungehuset tilstræbes et lærende miljø. Der er en pædagogisk medarbejder til stede hver dag i hele åbningstiden, ligesom der er tilknyttet uddannelsesvejleder, mentor og fritidsjobkonsulent. Der er ligeledes et tæt samarbejde med uddannelsesvejlederne via UU, som gerne deltager med oplæg m.m.

Det handler om at lave et godt funderet fællesskab, som den enkelte unge kan være en del af og derved udvikle sit netværk. De unge er i høj grad selv med til at præge rammerne i samarbejde med kreative voksne.