Ungehuset

Ungehuset er et værested og fristed for alle unge i Furesø Kommune.

Vi har ca. 50 brugere - hvoraf der dagligt kommer mellem 20 og 30 unge.

I Ungehuset kan du altid komme og snakke med en voksen, der vil støtte og vejlede dig, hvis du har problemer.

Ungehuset har åbent mandag til fredag i tidsrummet 10.00-18.00 (fredag 18-22 i vinterhalvåret) og søndag fra 14.00-18.00


I ungehuset lægger vi stor vægt på, at de unge kan føle sig trygge og respekterede, og vi forsøger i samarbejde med de unge at skabe et socialt miljø, hvor alle har følelsen af at høre til og være en del af et socialt fællesskab på egne præmisser. Flere unge har udtrykt: ”Her kan jeg altid komme, uanset hvordan jeg har det, eller hvad jeg har gjort

Det er vores mål at støtte og vejlede den unge i at udvikle sine personlige, sociale og faglige kompetencer, således at den unge bliver uddannelsesparat og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og dermed støttes til et godt ungdoms- og voksenliv med uddannelse og/eller arbejde.

Ungehusets målgruppe er alle unge i Furesø Kommune.

 

Ungehuset

Paltholmterraserne 1B

3520 Farum

72 35 78 93

 

Læs her om det pædagogiske arbejde i Ungehuset